Projektavimas

Grįžti į sąrašą

UAB BIPA atlieka šiuos projektavimo ir matavimo darbus:


  •  Automobilių stovėjimo aikštelių vertikalaus ir horizontalaus ženklinimo projektavimas, schemos parengimas ir derinimas su savivaldybės institucija ar Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Numatyta aiški automobilių ir pėsčiųjų judėjimo tvarka mažina susidūrimų riziką, o specialistų parengta parkavimo schema leidžia efektyviau išnaudoti aikštelės plotą.
Ši paslauga skirta teritorijų, kur reikia numatyti automobilių stovėjimo bei judėjimo tvarką, savininkams:
     - įmonėms, eksploatuojančioms automobilių stovėjimo aikšteles;
     - daugiabučių namų bendrijoms;
     - privatiems asmenims, norintiems išspręsti automobilių stovėjimo, greičio ar matomumo problemas.
Projektuojamos eismo organizavimo schemos apimtyje numatoma:
     - automobilių stovėjimo aikštelėje (dangos žymėjimo) planas;
     - kelio ženklai reikalingi užtikrinti stovėjimo tvarką;
     - bet kurie kiti kelio ženklai reglamentuoti KET;
     - kitas KET reglamentuotas horizontalus (kelio dangos) žymėjimas;
     - kitos nepaminėtos techninės eismo reguliavimo priemonės (apsauginiai stulpeliai, sferiniai veidrodžiai, pakeliami užtvarai, greičio mažinimo priemonės ir pan.)
Parengta schema yra suderinama su atsakingomis institucijomis.

 

  Laikinos eismo organizavimo schemos projektavimas ir derinimas su savivaldybės institucija arba Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Laikina eismo organizavimo schema gali būti rengiama vykdant kelių, statinių, inžinerinių tinklų ar kitus statybos arba remonto darbus, kai reikia apriboti ar pakeisti esamą eismo tvarką visu statybos laikotarpiu arba laikinai, konkrečiu numatytu laiku. Schema rengiama kvalifikuotai, laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Darbai atliekami kompleksiškai t. y. rengiama laikina eismo organizavimo schema, suderinama su atsakingomis institucijomis, pagal patvirtintą schemą atliekami jos įrengimo darbai objekte.

 

  • Eismo organizavimo schemos (pėsčiųjų ir šakinių krautuvų judėjimo kelių), bei kitų saugumą gerinančių priemonių projektavimas gamybos ar sandėliavimo paskirties pastato viduje.

Gamybos ir logistikos įmonėse, kurių patalpose vyksta mišrus (šakinių krautuvų, vežimėlių, pėsčiųjų) eismas, viena iš priemonių darbuotojų patiriamų traumų darbe rizikos sumažinimui – saugus ir apgalvotas eismo judėjimas. Parengta eismo organizavimo schema gamybos ar sandėliavimo įmonės patalpose yra viena iš sudedamųjų priemonių užtikrinančių darbuotojų saugą ir sveikatą. Į schemą įeina:
     - Pėsčiųjų kelių horizontalus žymėjimas, atsižvelgiant į esamus evakuacijos kelius ir konkrečios įmonės darbų organizavimo ypatumus;
     - Autokrautuvų kelių horizontalus žymėjimas;
     - Autokrautuvų stovėjimo vietų žymėjimas;
     - Autokrautuvo ir pėsčiųjų simboliai judėjimo kelių ribose;
     - Stacionarių operatoriaus darbo vietų gabarito pažymėjimas;
     - Gaisrinių hidrantų vietų horizontalus žymėjimas;
     - Apsauginių stulpelių žymėjimas;
     - Palečių sandėliavimo ne stelažuose vietos;
     - Pavojingų zonų horizontalus žymėjimas;
     - Kitas aktualus žymėjimas, atsižvelgiant į konkrečios įmonės vykdomų darbų specifiką.

 

  • Eismo organizavimo schemos (pėsčiųjų ir šakinių krautuvų judėjimo kelių), bei kitų saugumą gerinančių priemonių projektavimas gamybos ar sandėliavimo paskirties įmonės sklype/teritorijoje.

Paslauga skirta gamybos arba sandėliavimo paskirties įmonėms, kurių teritorijoje vyksta automobilių ir/arba pėsčiųjų eismas.
Rengiant eismo organizavimo schemą įmonės teritorijoje, numatoma aiški pėsčiųjų ir autotransporto judėjimo tvarka bei visos reikalingos techninės eismo reguliavimo priemonės, kas leidžia užtikrinti darbuotojų saugumą ir sumažinti nelaimingų atsitikimų ar autoįvykių tikimybę įmonės teritorijoje.
Projektuojamoje schemoje yra nurodomas KET reglamentuotas vertikalus ir horizontalus ženklinimas bei, esant poreikiui, ir kitas žymėjimas, atitinkantis konkrečios įmonės darbų specifiką ar poreikius.

 

  • Paslaugų kelio ženklų įrengimo schemos projektavimas, bei derinimas su Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) ir/arba Savivaldybės institucija.

Šie darbai yra skirti paslaugų įmonėms, kurios nori įsirengti kelio ženklus, nuorodas į savo objektą, pvz. maitinimo įstaigos, plovyklos, degalinės, kempingai ir pan. LR Kelių įstatymas numato, kad tokių kelio ženklų įrengimas turi būti suderintas su kelio savininku t. y. prie Valstybinės reikšmės kelių įrengiami kelio ženklai turi būti suderinti su Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD), kituose keliuose įrengiami kelio ženklai turi būti suderinti su Savivaldybės institucija.

 

  • Automobilių stovėjimo aikštelių ar teritorijų, kur yra reikalinga parengti eismo organizavimo schemas, matavimai (esama situacija, dangų planas).

Atliekami automobilių stovėjimo aikštelių, bei kitų teritorijų, kur yra reikalinga parengti eismo organizavimo schemas matavimai. Matavimų rezultatas – tiksliai atvaizduota esama objekto situacija, parengtas dangų planas. Pagal parengtą dangų planą gali būti projektuojamas tiek vertikalus, tiek horizontalus ženklinimas, bei vėliau atliekami ženklinimo įrengimo darbai objekte.