Druska, mišiniai kelių barstymui ir ledo tirpinimui