Sandėlių ir logistikos bazių eismo organizavimo schemų sudarymas ir įgyvendinimas

Grįžti į sąrašą
 • Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai, Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, bei kiti teisės aktai numato priemones darbuotojų saugai darbo vietose užtikrinti.
  Siūlome pilną saugaus eismo organizavimo bei prevencinių priemonių sandėlių, logistikos bazių ir kt. privačių teritorijų vidaus ir išorės erdvėse įgyvendinimą. Projekte numatoma aiški pėsčiųjų ir transporto judėjimo tvarka, visos reikalingos techninės eismo reguliavimo ir apsaugos priemonės, leidžiančios užtikrinti darbuotojų saugumą bei sumažinančios nelaimingų atsitikimų ar autoįvykių tikimybę įmonės teritorijoje. Projektas apima:
    • vidaus ir išorės transporto priemonių eismo schemų projektavimą.
    • vidaus ir išorės pėsčiųjų takų projektavimą.
    • kelio ženklų suderinimą su atitinkamomis institucijomis.
    • eismo pravažiavimo kontrolės suprojektavimą ir įdiegimą.
    • šviesoforų projektavimą ir įrengimą.
    • barjerines apsaugos priemones: sienų ir kolonų atitvarus, vartelius, stogo kraštų atitvarus ir kt.
    • horizontalųjį ir vertikalų ženklinimą;
    • barjerinių ir kitų priemonių montavimą.